Vår historia

Internationella Engelska Skolan Bromma är en dynamisk och populär skola med årskurserna 4-9. Vi följer den svenska läroplanen även om en stor del av undervisningen sker på engelska.

Vi ger våra elever en chans att glänsa i alla ämnen och behärska det engelska språket fullt ut i en säker och ordningsam miljö, där lärare kan undervisa och elever kan studera. Vi fokuserar på:

  • Tvåspråkighet
  • Disciplin och respekt för varandra
  • Höga akademiska mål

Internationella Engelska Skolan Bromma startade 2005 med 540 elever och nu har vi över 940. Varje elev har en mentor med det övergripande ansvaret för den akademiska såväl som sociala utvecklingen i skolan.

I augusti 2012 expanderade skola till att inkludera årskurs 4-9 från att tidigare endast haft årskurs 6-9.

First and foremost, we believe every student should be seen as an individual in their own right, and that they should feel they are special. We also believe that achieving a high level of English proficiency will create greater opportunities for our students.

The school premises, which include our brand new sport hall and our Junior School expansion which is currently in progress, are spacious and situated on a hill surrounded by beautiful parkland and waterways while still being only a short walk from Brommaplan’s subway and transportation services.

We have brought together a professional and dedicated staff at Internationella Engelska Skolan i Bromma from all around the globe, a staff who bring with them knowledge, experience and possibilities to the school. Each day our teachers enjoy the opportunity to contribute to a new generation of successful students, and to the inspiring young adults they become.