Internationella Engelska Skolan

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Bromma

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära.

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Spring Term 2018

God fortsättning / Happy New Year to everyone!

I hope that you all have had some time to relax and recharge during the holidays and that you are having a great start to the new year.

Spring term has begun at Internationella Engelska Skolan Bromma and a flurry of work by the school's students and staff is already in process. We have a lot of things to look forward to during the spring term,

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.