Livet på IESB

Våra klassrum

Rena, moderna och välutrustade.

 

Våra klassrum för praktiska ämnen

Fantastiska möjligheter till lärande som inte bara resulterar i betyg utan värdefull kunskap för livet. Det är i våra praktiska klasser vi ser våra elever blomstra och visa sina talanger.

Skolans Aula

Ett nav för verksamheten under hela året, Aulan har plats för upp till 200 elever och hyser morgonsamlingar , informationsmöten, konserter, ceremonier och mycket mer.

Auditorium

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är beläget på tredje våningen i rum B304, och är bemannad med en kvalificerad bibliotekarie, Ms. Ferguson, under större delen av skoldagen.

Bibliotek

Sporthallen

Sporthallen öppnade 1 september 2010 och den har visat sig vara en fantastisk resurs för skolan.

Sports Hall

Café & Junior Club

Vårt elevcafé är öppet dagligen. Det finns gitarrer, biljardbord och en mängd spel som kan lånas. Sportutrustning kan också lånas för användning utomhus under rasterna.

Caféet används för Junior Club (år 4-5) på eftermiddagarna.

Elevskåp

Alla elever tilldelas ett skåp och nyckel.

IES Bromma - Student Lockers