FAQ

Jag har redan ett barn på skolan och nu undrar jag hur syskonförtur fungerar.

Syskonförtur betyder att det andra barnet är prioriterat i kön. Med andra ord, om du har ett barn som går på skolan och har ett barn i kön, så flyttas till andra barn upp högre i prioriteringen. 

Syskonförtur gäller endast så länge som det äldre barnet går på skolan samtidigt. 

Det är vårdnadshavares ansvar att anmäla syskonförtur.


Kan jag logga in för att ändra mina uppgifter?

Ja, det kan du.

När du gjorde ansökan borde du även ha fått ett bekräftelsemejl med login informationen.

Du kan logga in för att ändra adress, telefon men INTE startår och årskurs. I så fall måste du kontakta administrationen.


Jag kommer för att hälsa på eller komma på ett möte, vart kan jag parkera bilen?

Tyvärr så är möjligheten att parkera väldigt begränsad här på IES Bromma. Om du kommer på ett event eller en aktivitet på skolan rekommenderar vi att ni lämnar bilen hemma eller vid Brommaplan. 

IESB nås lätt med buss, tunnelbana, cykel eller till fots. 


Vad händer om mitt barn skadar sig eller råkar ut för en olycka i skolan eller på väg till eller från skolan?

Alla elever som går i skola inom Stockholms Stad är försäkrade via St Eriks eller Europesiska.

Om olyckan skulle vara framme för din son eller dotter och de råkar ut för en olycka i skolan eller på väg till eller från skolan så kontaktar man St Eriks försäkring. Information om försäkringen och hur man gör en anmälan finner ni i länken nedan:

St Erik's Försäkring


Vad kan vi göra om vi har tackat NEJ till en plats men ångrar oss?

Om ni har fått ett erbjudande men har tackat nej till detta eller inte svarat, så kommer denna plats att gå vidare till en annan sökande i kön och därefter är platsen borta.

Ni behöver därför göra en ny ansökan i kön och då är det det sista datumet som gäller som ködatum.


Hur många elever tar ni in till skolan varje år?

Vi tar in 150 nya elever till årskurs 4 varje år.


Min grannes barn fick nyligen ett erbjudande om plats men inte vi, trots att vi ställde oss i kö tidigare än dem.

Det finns två anledningar till att detta kan ha inträffat:

  1. De kan som familj redan ha ett äldre barn i skolan vilket innebär att det yngre barnet får syskonförtur. Det innebär att de hamnar på ett högre plats i kön även om de sökte senare.

  2. Oftast har det gått många år sedan man skrev in sin ansökan och tyvärr händer det att man tror man ansökt tidigare än vad man har och ibland har man helt missat vilken skola man ansökt till.


Kan ni berätta vilken köplats mitt barn har och chansen för honom/henne att komma in?

Könumret ändras nästan dagligen och det kan vara extremt svårt att säga hur stora chanserna är.

Kön förändras då vårdnadshavare lägger till syskonförtur, tackar nej till platser eller helt enkelt väljer en annan skola.

IES är en dynamisk organisation som genomgår en ständig expansion, det innebär att nya skolor öppnar upp och därför kan barn som inte trodde de skulle komma in få en plats.

Erbjudande om plats skickas ut under november/december året innan barnen börjar skolan.


Hur ansöker man till skolan?

Ansökan sker genom vårt ansökningsformulär som finns online.

Vi använder inte längre pappersnaöksningar utan endast genom den ansökan som nu finns online. 


Kan man söka till mer än en skola?

Varje IES skola är en egen enhet med en egen kö. Det innebär att om man är intresserad av flera skolor så måste man skriva in sig i alla de olika köerna. 


I det osannolika faller att vi har ett klagomål, hur skickar vi in detta?

Då vi tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolmiljön för våra elever så är det viktigt att abetet sker i nära samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. När det är ett klagomål som mentorn eller Head of Year inte kan lösa, så är nästa person biträdande rektor eller rektorn som skall ta tag i detta ärende. Om en godtagbar lösning inte kan nås inom skolan kan man gå vidare till huvudmannen för skolan vilket är Internationella Engelska Skolan Sverige AB.
Dessa klagomål skall skickas till vår Academic Manager, Mr. Damian Brunker via e-post damian.brunker@engelska.se eller via brev:
Mr. Damian Brunker
Internationella Engelska Skolan
Huvudkontoret
Nytorpsvägen 5A
183 71 Täby  

Klagomål som skickas in kommer att tas om hand på ett systematiskt och objektivt sätt efter att man har hört både skolan, vårdnadshavare och elev.