PTA

PTA, Parent and Teachers Association, (föreningen för föräldrar och lärare) för IESB arbetar för att stödja barnen genom deras skolgång. Det är föräldrar och skolan tillsammans som ser till att ALLA elever får en så bra dag som möjligt. Det gör PTA genom att ge ekonomisk stöd till olika evenemang som språkresan, föredrag, ledarskapskurser för eleverna, 9:ornas prom, kick-off för nya klasser, food court. Vi organiserar the Autumn Fair som är ett sätt att få in pengar för att göra allt det andra möjligt - alla klasser får en del av vinsterna från detta evenemang. För att kunna fortsätta genomföra dessa insatser behöver vi få in ytterligare pengar från medlemsavgifter. 

Var god och betala 200 kr per familj till BankGiro: 204-0368 eller Swish till 123 611 0720 Skriv elevens namn och vilken klass. 

PTAs hemsida hittar ni även här!