Karriärer

En skola är en arbetsplats. Liksom varje arbetsplats bör en skola tillhandahålla en lugn och ordnad miljö, där människor kan fokusera på sin uppgift. I en skola är den att undervisa och att lära.

Internationella Engelska Skolan tillhandahåller en arbetsmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Att det råder sådan disciplin och ordning är en grundläggande del av vad vi står för. Vi kallar det ”tough love”. Det ”tuffa” består av tydliga regler och att alla hålls ansvariga för sina handlingar. Ordningen upprätthålls samtidigt med humor och med starkt engagemang för eleverna och deras framtid. En skolmiljö med denna balans blir inte hård, som en del tror, utan fylld av arbetsglädje och kreativitet. All vår erfarenhet säger att ungdomar trivs med en miljö där de inte behöver vara rädda för gäng och bråk, utan kan studera under lugn.

Det här betyder också att våra lärare kan starta lektioner i tid och undervisa utan stök och avbrott. När väl ett sådant klimat har etablerats i skolan, behöver de inte ägna en massa tid och energi åt att etablera förutsättningar för att undervisa – de kan koncentrera sig på att undervisa, på att utöva det yrke de valt.

Vi använder många små medel för att skapa denna miljö. Där ingår att lärare tilltalas med ”Mr” och ”Ms”, inte med förnamn, att de klär sig som de professionella yrkespersoner de är, att de lär känna varje elev vid namn och som personlighet, att de bidrar till att vidmakthålla den goda ordningen och lugnet genom att vara observanta på även små avsteg som riskerar utvecklas till något större om de lämnas därhän.

Våra lärare och övrig personal bidrar till att bygga normer som ungdomarna kan bära med sig ut i livet, samtidigt som de arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential (även de mest begåvade).

De lärare vi anställer förstår hur vi arbetar och varför disciplin, ordning och lugn – i förening med värme och humor – är så viktigt för resultaten i en skola.

Om Du delar vår syn och är en lärare som skulle vara stolt att få arbeta i en skola av vårt slag hittar du de lediga tjänster vi har i spalten till höger.