Academic Dates for 2021-22 / Läsårsdatum 2021-2022

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Academic Dates for 2021-22 / Läsårsdatum 2021-2022

Höstterminen 2021-22
Läsårets första dag: 18 augusti
Höstlov (vecka 44): 1–5 november
Höstterminens sista dag: 22 december

Autumn Term 2021-22
First day of the term: 18th August'21
Autumn Break (week 44): 1st - 5th November
Last day of the Autumn term: 22nd December

Vårterminen 2021-22
Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (vecka 9): 28 februari och 1–4 mars
Påsklov (vecka 15): 11–14 april
Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 27 maj
Läsårets sista dag: 10 juni

Spring Term 2021-22
First day of the term: 10th January'22
Sports Break (week 9): 28th February - 4th March
Easter Break (week 15): 11th -14th April
Ascension Days: 27th May'22
Last day of the term: 10th June'22